WordPress database error: [UPDATE command denied to user 'mythosbaza'@'10.14.20.86' for table 'wp_options']
UPDATE wp_options SET option_value = 'O:8:\"stdClass\":4:{s:12:\"last_checked\";i:1721230353;s:15:\"version_checked\";s:3:\"2.3\";s:8:\"response\";s:7:\"upgrade\";s:3:\"url\";s:30:\"http://wordpress.org/download/\";}' WHERE option_name = 'update_core'

 Mit o Antygonie | Mythos.pl - legendy, mity, baśnie, rpg, larp, sny


Menu

Światy

Użytkownicy

Polecane strony

  • Czy wiesz, że...

    Szczęście jest tylko wtedy prawdziwe, gdy je z kimś dzielimy.
    Alexander Supertramp

Mit o Antygonie

10 marzec, 2009

Antygona była księżniczką, córką króla Teb Edypa i Jokasty. Miała siostrę Ismenę oraz była siostrą Polinejkesa i Eteoklesa. Po śmierci Edypa dwaj bracia mieli podzielić się władzą. Jednak Eteokles nie przekazał tronu bratu. Polinejkes sprowadził obce wojska i wrócił do miasta w celu odzyskania tronu. Poległ w walce. Antygona, wbrew zakazowi następcy króla Edypa, Kreona, pochowała swego brata Polinejkesa. Polinejkes był dla Kreona zdrajcą. Antygona, skazana przez to na śmierć, miała żywcem zostać zamknięta w grocie skalnej za kamienną płytą. Nim nadeszła wiadomość o ułaskawieniu popełniła samobójstwo. Jej narzeczony, Hajmon, syn Kreona przebił się mieczem po tym wydarzeniu. Za nim zrobiła to jego matka Eurydyka, żona Kreona. Kreon traci najbliższych i pozostaje sam z poczuciem winy, a poczucie to jest karą dla niego za czyn, który pociągnął za sobą tak poważne konsekwencje.

Zostaw Komentarz