WordPress database error: [UPDATE command denied to user 'mythosbaza'@'10.14.20.86' for table 'wp_options']
UPDATE wp_options SET option_value = 'O:8:\"stdClass\":4:{s:12:\"last_checked\";i:1721230304;s:15:\"version_checked\";s:3:\"2.3\";s:8:\"response\";s:7:\"upgrade\";s:3:\"url\";s:30:\"http://wordpress.org/download/\";}' WHERE option_name = 'update_core'

 Stworzenie Świata | Mythos.pl - legendy, mity, baśnie, rpg, larp, sny


Menu

Światy

Użytkownicy

Polecane strony

  • Czy wiesz, że...

    Szczęście jest tylko wtedy prawdziwe, gdy je z kimś dzielimy.
    Alexander Supertramp


Na początku był Chaos. Nikt nie wie czym był, ale uważano go za bezkształtną istotę boską posiadającą siłę twórczą. Cztery żywioły istniały w nieładzie: ziemia, woda, ogień i powietrze. Nie były takie, jakie je dzisiaj znamy gdyż znajdowały się w zupełnym nieładzie, bezkształcie, walcząc, ścierając się ze sobą. Wtedy pojawiła się lepsza natura tej rzeczy lub też Bóg, który uporządkował wszystko i znalazł każdemu żywiołowi swoje miejsce. Ziemię uformował koliście, by wszędzie była równa. Rozlał po niej wodę a powietrze umiejscowił najwyżej. One zawsze były jednym ciałem, ale teraz posiadały już porządek.

Wtedy powstała Jasność a Ziemia obrosła urodzajem za sprawą Gai, matki Ziemi. Uranos zaś, będący niebem dał deszcz, by wszelka roślinność mogła wzrastać. Ziemię otaczał Eter oraz Eros, bóg miłości, nadając światu uporządkowaną formę. Powstały gwiazdy, a na Ziemi powstało życie.

Ze związku Gai i Uranosa zrodził się ród tytanów. Uranos jednak nie był zachwycony swym potomstwem. Byli okrutni i brutalni i wywoływali poczucie odrazy w Uranosie. Wtedy to Uranos strącił ich w bezdenne czeluście Tartaru. To natomiast oburzyło Gaję, która znienawidziła Uranosa. Gaja wykorzystała najmłodszego z tytanów który zachował wolność, Kronosa, by zakradł się do Uranosa i pozbawił go męskości. Tak też zrobił a z krwi wyciekającej z rany powalonego boga zrodzone zostały trzy boginie zemsty o wężowatych włosach. W ten sposób władzę zdobył Kronos, lecz stał się on takim samym tyranem jak jego ojciec. Uwięził swych braci a dzieci swe zjadał, gdyż według przepowiedni Gai syn jego miał go pokonać.

Najmłodszy Zeus, uniknął połknięcia podstępem Rei. Rea zamiast syna podarowała Kronosowi kamień owinięty w becik, a ten go połknął. W ten sposób Zeus dorósł i współpracując z Herą spowodował, że Kronos zwymiotował swoje dzieci. W ten sposób razem pokonali Kronosa i podzielili się władzą.