WordPress database error: [UPDATE command denied to user 'mythosbaza'@'10.14.20.86' for table 'wp_options']
UPDATE wp_options SET option_value = 'O:8:\"stdClass\":4:{s:12:\"last_checked\";i:1721233384;s:15:\"version_checked\";s:3:\"2.3\";s:8:\"response\";s:7:\"upgrade\";s:3:\"url\";s:30:\"http://wordpress.org/download/\";}' WHERE option_name = 'update_core'

 Herakles | Mythos.pl - legendy, mity, baśnie, rpg, larp, sny


Menu

Światy

Użytkownicy

Polecane strony

  • Czy wiesz, że...

    Szczęście jest tylko wtedy prawdziwe, gdy je z kimś dzielimy.
    Alexander Supertramp


Prace Heraklesa

22 kwiecień, 2009

Ojcem jego był Zeus, który spłodził Heraklesa przybierając postać męża Alkmeny, śmiertelniczki. Herakles był prześladowany przez zazdrosną Herę, której podstępem Zeus przystawił do piersi małego Heraklesa by napił się mleka z jej piersi, będącego źródłem wiecznego życia. Herakles znany był z wielkiej siły i męstwa, zapaśnictwa i umiejętności wojennych, szczególnie celnego strzelania z łuku. Był lubiany przez Zeusa i Atenę. Heros ten w wieku niemowlęcym udusił gołymi rękami dwa węże, wpuszczone do pomieszczenia w celu zabicia jego i jego brata. Gdy miał lat osiemnaście zabił lwa, siejącego postrach na terytorium króla Tespiosa. Pewnego dnia Hera zażądała, aby udał się na służbę do Eurysteusa. Odmówił jej, za co zesłała na niego szaleństwo. W szale tym zamordował kilkoro swoich dzieci oraz dwoje Ifiklesa, swego brata. Kiedy ocknął się z szaleństwa i zobaczył co zrobił chciał się zabić. Ale odwiódł go od tego Tezeusz. Pokutą za ten czyn miała być służba u Eurysteusa. Z jego polecenia miał on wykonać dwanaście prac, bardzo trudnych zadań. Były to:

1. Schwytanie klaczy Diomedesa

2. Pojmanie byka kreteńskiego

3. Przyniesienie złotych jabłek z ogrodu Hesperyd

4. Schwytanie łani kerynejskiej

5. Zabicie lwa nemejskiego

6. Zdobycie przepaski Hippolity (królowej Amazonek)

7. Schwytanie dzika erymantejskiego

8. Zgładzenie hydry lernejskiej

9. Przepędzenie ptaków stymfalijskich

10. Pojmanie Cerbera

11. Oczyszczenie stajni Augiasza

12. Uprowadzenie trzody Geriona

12 prac Heraklesa to symboliczne ukazanie kolejnych etapów w rozwoju człowieka, ukazywanej także przez Zodiak jako podróż przez 12 faz ludzkiego doświadczenia.

Narodziny Heraklesa

2 listopad, 2008

Herakles (łac. Herkules) - syn Zeusa i Alkmeny. Zeus pragnął spłodzić wielkiego bohatera, dobroczyńcę ludzkości i obrońcę Olimpu. Jako odpowiednią do tego celu matkę herosa wybrał sobie śmiertelną Alkmenę. Nie łatwo jednak było mu ją zdobyć, ponieważ Alkmena uchodziła za kobietę cnotliwą oraz była już poślubiona Amfitrionowi, królowi Trojzeny. Zeus jednak w celu prokreacji posłużył się podstępem, przybierając postać męża Alkmeny, pod jego nieobecność w domu w związku z udziałem w wojennej wyprawie. Noc, w czasie której poczęty został Herakles, na plecenie Zeusa trwała 3 razy dłużej niż zazwyczaj. Kiedy Amfitrion powrócił po zwycięzkim zakończeniu wojny do domu, zdziwił się, że żona nie wita go w progu domu po tak długiej rozłące. Dopiero wieszcz Terezjasz wyjaśnił królowi, że łoże Alkmeny odwiedził wcześniej Zeus.

Herakles przyszedł na świat w Tebach, razem ze swoim bratem bliźniakiem, któremu nadano imię Ifikles, a który był synem Amfitriona. Jako, że Zeus widział w Heraklesie przyszłego wielkiego herosa, chciał obdarzyć go nieśmiertelnością. W tym celu musiał jednak napoić małego Heraklesa mlekiem Hery, która była jego największym wrogiem. Poprosił więc o pomoc wszędobylskiego Hermesa, który przystawił małego Heraklesa do piersi śpiącej Hery. Hera przebudziłą się jednak i odtrąciła gwałtownie dziecko. Uroniła jednak przy tym kilka kropel cennego płynu, z którego powstała galaktyka dziś zwana Drogą Mleczną. W innej wersji tego wydarzenia Zeusowi pomogła Atena, która to namówiła Herę i ta dobrowolnie napoiła Herkulesa swoim mlekie, sądząc że jest to porzucone, biedne dziecko. Atena bowiem położyła małego Heraklesa owiniętego w łachmany przy wiejskiej drodze. Herakles ponoć podczas karmienia ugryzł Herę i to dlatego został przez nią odepchnięty, co spowodowało uronienie cennych kropel ożywczego płynu.